Utbildning Mitsubishi

Vi kommer gärna till er och presenterar nyheter, vår bredd och nya leverantörer. Allt detta hos er eller i närliggande lokaler på ett corona-anpassat sätt. I samband med er gör vi upp om plats.

Är ni intresserade? Kontakta din säljrepresentant för att boka in en tid. Colly arbetar aktivt med att hjälpa kunder att hitta ny teknik och nya vägar för att höja produktiviteten så väl som kvaliteten. Vi vill tillsammans utveckla ert företag att optimera produktionen och bli ännu mer konkurrenskraftiga och därmed lönsamma.

Det kommer att finnas utrymme för diskussioner och frågor kring den egna tillverkningen.

    Covid-19 information           Våra leverantörer