Prisjustering Colly Slipservice 2021

Bästa Kund,

I vår strävan att bibehålla högsta kvalitet och servicegrad och med anledning av i första hand ökade omkostnader kring energi- och miljöavgifter och inte minst transportkostnader genomförs en nödvändig prisjustering på vår gällande prislista för Colly Slipservice. Colly Verkstadsteknik justerar därmed prislistan med 3 % gällande från och med 1:a januari 2021.

Aktuell prislista finns att finna på vår hemsida www.collyverkstadsteknik.se under fliken ”Ladda ner” och ersätter tidigare prislista utgåva 2019.
Enskilda offerter eller avtalade nettopriser omförhandlas separat.  

Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete och vårt mål är att vara en partner i ert dagliga arbete med att förbättra er produktion och att sänka er totala produktionskostnad.

Har Ni några frågor är Ni välkomna att kontakta mig personligen eller er ordinarie representant från Colly Verkstadsteknik.

 

Med vänlig hälsning

COLLY VERKSTADSTEKNIK AB

Conny Erixon
VD