NYA SORTER TILL MITSUBISHI WSX-SERIEN

WSX fräs
Den positiva geometrin på Dubbel Z-skären till Mitsubishis frässerie WSX tar planfräsning till en ny nivå av nyttjande med sina 8 skäreggar. Geometrin ger också låga skärkrafter vilket gör den idealisk för alla typer av maskiner, från de med låg effekt till kraftiga varianter. Denna nivå av låga skärkrafter är vanligtvis bara förknippade med konventionella enkelsidiga positiva skär och tillåter slutanvändaren att öka maskinutnyttjandet.

Innovativ skärgeometri
Tre nya skärsorter har nu lagts till i sortimentet: MP7140, MP9130 och MX3020 / 3030 och dessa är speciellt framtagna för rostfritt stål, HRSA (Heat Resistant Super Alloys, d.v.s. på svenska superlegeringar) respektive Wiper finbearbetningsskär och därmed täcker WSX-frässerien ett utökat applikationsområde. Trots att vändskäret är dubbelsidigt, ger det en 26º positiv axiell spånvinkel när det monterat i fräskroppen. Detta ger den perfekta innovativa lösningen som innefattar en stark men vass skäregg samtidigt som vändskäret tillåts att vara dubbelsidigt. Dessutom är ett så stort skärdjup som upp till 5 mm möjligt.

Dubbel Z geometriPålitlighet
En förutsägbar och säker prestanda efterfrågas av dagens kunder och WSX-serien uppfyller dessa kriterier med stark fastspänning av vändskären och en ”Anti-Fly” mekanism som hindrar att skäret rör sig i plattläget. Genomgående kylkanaler är också standard i fräsar under Ø160, vilket ger effektiv spånavgång och kylning för att ytterligare öka processtillförlitligheten.

Stort användningsområde
Mitsubishis senaste TOUGH-Σ-teknik används i det nya MP-sortimentet av belagda frässkär för att ge förbättrad värme- och slitstyrka och ger dessutom en låg friktionskoefficient, vilket i sin tur bidrar till det slutliga målet av en komplett processäkerhet inom ett brett användningsområde.

Skärserien är försedd med en rad olika spånbrytare som är särskilt utformade för att täcka ett varierat område av applikationer. L-brytaren har en positiv spånvinkel för finare bearbetning och de lägsta skärkrafterna, M-brytare är till generell bearbetning R-brytaren har ökad eggstyrka för bästa resultat vid grovbearbetning.
WSX fräskroppar finns tillgängliga från Ø40 till Ø200 mm i normal-, fin- och extra fintandade* versioner. Normaltandade fräskroppar Ø80 - Ø160 mm finns också numera tillgängliga i vänsterutförande.*(Ø50-Ø200 tillgänglig för extra fintandad version).

 

                                           WSX fräs