HPR400 Plus brotsch utan inställningar ger stor besparing av kostnad per detalj.

Bättre kostnadseffektivitet med hjälp av enkla skärbyten var huvudsyftet vid utvecklingen av HPR400 brotschar. Flerskärsbrotschar används av fler och fler kunder som ett resultat av sin goda kostnadseffektivitet, med sina högre skärdata och förenklade skärbyte direkt hos kunden. Detta är möjligt tillföljd av mycket noggranna skärlägen på brotschen. Detta gör att logistikkostnaderna försvinner helt och inga verktyg behöver skickas för reparation. Lager och reparationskostnader reduceras till ett minimum.

 

För att ytterligare förbättra kostnadseffektiviteten vid bearbetning av stora diametrar, har vändskären till HPR400 Plus gjorts med 4 skäreggar istället för en skäregg som det var tidigare. Därmed får vi en optimal användning av skärmaterialet. MAPALs exakta produktionskvalité garanterar att vändskäret med 4 skäreggar tillverkas med så hög precision att skären enkelt kan bytas av operatören. Ett resultat av detta är att man kan reducera lagerhållningen. Reparationskostnader och kostnad per detalj blir ytterligare reducerad. HPR400 Plus ger tydliga besparingar vad det gäller kostnad per detalj, på grund av ”ingen inställning” och skär med fyra skäreggar.

HPR400 plus

 HPR400Plus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För mer information kontakta Colly Verkstadsteknik AB, 08-703 01 00.