Mikrobearbetning utan reducerhylsor vid inspänning av små skaftdiametrar.

MAPAL har utvidgat sitt program av HTC Slim Hydraulchuckar, vars slanka format tillverkas med hjälp av additiv tillverkning (3D-printning) och därigenom slipper den lödfog som varit den begränsande faktorn av spännkraft i hydraulchuckar. De nya chuckarna som nu även finns med diametrar av 3, 4 och 5 mm, tillåter att hydrauliskchuckar även används för tillverkning på mikronivå, till exempel i medicinteknik eller ur- och smyckesindustrin. Fram till nu, var man vanligtvis tvungen att använda reducerhylsor för diametrar under 6 mm. Med den nya HTC Slim, behövs dessa inte längre. Dessutom kan fördelarna med att kombinera hydraulisk fastspänning med krympchuckars slimmade kontur nu också användas på mikronivå. Alla HTC Slim chuckar, även diametrar över 6 mm, tillverkas med additiv tillverkning. Med konventionella produktionsmetoder, skulle varken det slimmade utförandet eller diametrar <6 mm på en hydraulchuck ha varit möjligt.
Dessutom ligger spännområdet mycket nära framändan av chucken, vilket inte är möjligt i konventionella tillverkning. Detta ger en optimal koncentricitet, < 3µm i verktyget, och < 5µm på 2.5 x diametern, plus hög geometrisk noggrannhet och bra vibrationsdämpning. Den inbyggda dämpningen i systemet minskar mikro-sprickor på skäreggar, vilket ger verktyget en betydligt längre livslängd och minskar slitage på maskinspindeln. 
HTC Slim erbjuder alla fördelar som den beprövade MAPAL HTC (High Torque Chuck) tekniken, men "T" står inte bara för "vridmoment" utan även för "temperatur-motstånd". Det breda temperaturområdet upp till 170° C garanterar ytterligare process pålitlighet. Chuckarna är balanserade till G = 2,5 vid en roterande hastighet av 25 000 rpm. Chucken är lämplig för all bearbetning i trånga utrymmen. Och verktyget spänns fast snabbt och enkelt. Utan ytterligare utrustning. Med andra ord, krävs varken speciell utbildningen eller ytterligare utrustning för höga kostnader.

 HTC hudraulchuck små diametrar


Genom utvidgning av HTC-chuckens program för små diametrar, har MAPAL möjliggjort användning av hydraulchuckar för mikrobearbetning.

I BLICKFÅNGET

• Inspänning av små diametrar utan hylsor
• Diameterområde 3, 4 och 5 mm tillgängliga
• Hydraulisk inspänningsteknik möjlig för mikrotillverkning
• Alla fördelar med HTC chuckar i slimmad utförande
• Additivt tillverkning