Colly Verkstadsteknik fortsätter det framgångsrika samarbetet med Microset under namnet HAIMER Microset. Sedan årsskiftet ingår Microset förinställare i HAIMERs redan kända produktprogram av krympteknik och balanseringsutrustning.
DMG MORI vill satsa mer på sina kärnämnen och detta blir en perfekt matchning för Haimer som genom förvärvet stärker sin roll som leverantör av verktygshantering i världsklass. Med förinställning av verktygen utanför bearbetningsmaskinen garanteras man bl. a. att verktygen är rätt inställda och har nödvändig rundgångsnoggrannhet vilket väsentligt bidrager till kortare maskinstillestånd och ökad produktivitet.

Produkter Haimer

 Samarbetsavtal med DMG MORI / Förvärv av Microset

HAIMER tecknar samarbetsavtal med DMG MORI, blir deras Premium Partner och förvärvar Microset GmbH

Igenhausen 26 Januari 2017 – Det tidigare partnerskapet mellan HAIMER Group och DMG MORI har nu stärkts ytterligare. Båda företagen har tecknat ett samarbetsavtal som fastställer riktlinjer för ett Premium partnerskap som gäller för HAIMER produkter. Dessutom förvärvade HAIMER, DMG MORI Microset GmbH den 1 januari 2017, som nu verkar under namnet HAIMER Microset GmbH.
Framgångsrik bearbetning kräver både kraftfulla maskiner och verktygshållare med hög noggrannhet, vilket bäddar för att precisionen överförs från spindeln till skäreggen på ett korrekt sätt. Det är anledningen till att affärsrelationen mellan Haimer Group, ett internationellt ledande bolag inom tillverkning av verktygshållare och DMG MORI, en global ledare inom verktygsmaskiner, har varit mycket framgångsrik och pålitlig under många år.
Med förvärvet av DMG MORI’s Microset Förinställare, kommer HAIMER Group, ett familjeägt företag med nästan 600 anställda, att nu komplettera sin befintliga produktportfölj. Som tillägg till verktygshållare i alla populära maskinkonor och längder, innehåller dagens produktportfölj även en stor variation av krymputrustning och balanseringsmaskiner.
Claudia Haimer, VD för HAIMER, förklarar, "Eftersom HAIMER Microset GmbH med 35 anställda kommer förbli i Bielefeld, Tyskland, kommer detta bli vår andra produktionsenhet, inkluderat vår huvudenhet i Igenhausen, Augsburg, Tyskland. Enheten i Bielefeld kommer att utökas ytterligare för att bli vår nordtyska försäljnings- och marknadsföringsenhet, där vi kommer ha möjligheten att presentera kompletta processlösningar kring maskinverktyg för befintliga och nya presumtiva kunder. Vi ser fram emot ett långsiktigt utvecklande av den nya HAIMER enheten tillsammans med de anställda i Bielfeld och ett intensifierat samarbete med DMG MORI.”
Det nya samarbetsavtalet etablerar en ännu starkare relation mellan de två företagen som Premium partnerskapet syftar till. Hädanefter kommer DMG MORI att köpa alla produkter relaterade till förinställning, balansering och krympteknologi inkluderat chuckar och ställrumslösningar exklusivt från HAIMER. Alla DMG MORI teknikcentum och produktionsanläggningar runt om i världen kommer att utrustas med produkter från HAIMER.
"Vi ser fram emot ett givande samarbete med HAIMER som en Premium Partner,” säger Christian Thönes, VD för DMG MORI AG. “Vi kommer att presentera våra första gemensamma produkter gällande smarta verktygslösningar så tidigt som till 2017 års EMO mässa i Hannover." Samarbetsavtalet inkluderar även att DMG MORI fortsättningsvis kommer visa HAIMER Microset produkter på mässor och Open Houses och att dom fortsättningsvis kommer att distribuera dessa produkter genom deras sälj- och serviceenheter runt om i världen.
Andreas Haimer, VD och styrelseordförande för HAIMER Gruppen, tillägger, "HAIMER Microset förinställare kompletterar vår befintliga produktportfölj med högkvalitativa verktygshållare, krymp- och balanseringsteknik perfekt, vilket även gör oss till en systemleverantör för verktygshantering kring maskinbearbetning."

Nya partners ser fram emot övertagande

Nya partners som ser fram emot övertagandet av Microset och det nya samarbetsavtalet: (från vänster till höger) Dr. Maurice Eschweiler, Styrelseledamot DMG MORI AG, Claudia Haimer, VD för HAIMER GmbH, Christian Thönes, VD DMG MORI AG, Andreas Haimer, VD och styrelseordförande för HAIMER Gruppen

HAIMER Microset förinställare förinställare kompletterar vår befintliga produktportfölj med högkvalitativa verktygshållare, krymp- och balanseringsteknik perfekt, vilket även gör oss till en systemleverantör för verktygshantering kring maskinbearbetning.

Om HAIMER

HAIMER är ett familjeägt, medelstort företag beläget i Igenhausen, Bayern nära Augsburg, Tyskland. Vi designar, tillverkar och säljer innovativa, hög-precision produkter för skärande bearbetning samt för andra branscher, inklusive fordons-, flyg-, energi-, järnvägs- och konventionell bearbetning. Bredvid vårt stora utbud av verktygshållare i alla populära gränssnitt och längder, inklusive våra krymp- och balanseringsmaskiner, liksom våra 3-D sensorer, omfattar vårt sortiment nu även solida hårdmetall fräsar.
Av cirka 600 anställda över hela världen, arbetar 400 på vår huvudanläggning i Igenhausen där vi har de modernaste maskinerna och en hög grad av automatisering. På vår andra HAIMER produktionsanäggning i Bielefeld, som har 35 anställda, tillverkas HAIMER Microset förinställningsmaskiner. Våra erfarna, dynamiska och högt kvalificerade medarbetare garanterar den högsta kvaliten "made by HAIMER." Som ett aktiv lärlingsföretag, med nästan 50 lärlingar där de flesta blir anställda, har HAIMER möjlighet att säkra sina framtida duktiga medarbetare och uppfylla sitt bidrag till att ytterligare utbilda unga vuxna, samt att säkra framtiden för vår tyska tillverkningenhet.
Som marknadsledare i Europa inom området för verktygshållare, med en daglig kapacitet på ca. 2.000 verktygshållare, är det väldigt viktigt för oss att hålla den höga tekniska nivån på våra produkter. På grund av detta, återinvesterar vi mellan 8 och 10% av vår omsättning i forskning och utveckling. Varje dag vill vi vara bättre och det fungerar perfekt med vår företagsfilosofi , Quality Wins.
Du kan få mer information om övertagandet av Microset och Haimers produktsortiment direkt från Haimer GmbH eller Colly Verkstadteknik AB.