Optimala och kostnadseffektiva lösningar ger konkurrensfördelar

 

Vi ser med stor entusiasm fram emot 2017 och kommande affärer, eftersom vi har förberett ett brett utbud av nya och vidareutvecklade produkter för dig.Vi ser inte bara på produktinnovationer, utan också på att fokusera på nya produktions- och bearbetningsmetoder.

Highlights:Innovationer 2017

• Nya flexibla verktyg för bearbetning av cylinderhuvuden
• 3-skärig lösspetsborr.
• HPR 400 för bearbetning av stora hål.
• OptiMill-Uni-HPC-Pocket för rampning upp till 45°.

Oavsett standard eller kundanpassade verktyg, kringtjänster eller nya affärsmodeller så med MAPAL som din partner får du alltid en kostnadseffektiv och optimal lösning för att ge dig en klar ledning över konkurrenterna.

Ladda hem katalog