Maximal kvalité och produktivitet tack vare skäreggar med
måttkompensation.

För att kunna gör bearbetning av ramlagerhål ekonomiskt i fleroperationsmaskiner används ofta finborrverktyg. Med ett nytt och innovativt koncept, har Mapal tillsammans med maskinleverantörer gjort det möjligt att optimera denna process på fler sätt. Jämfört med konventionella finborrverktyg har kvalitén blivit bättre, bearbetningstiden förkortats, tiden mellan service har blivit förlängd. Allt detta tack vare skäreggar med måttkompensation.

Den nya serien av finborrbommarna gör bearbetningen samtidigt som ett recessingverktyg. Skäreggarna dras in i viloläge med hjälp av en dragstång i verktyget. Endast på detta sätt kan alla lagerlägen bearbetas samtidigt i en dragande bearbetning. Utan kontrollen av skäreggarna skulle en kollision med detaljen vara mycket stor när man tar ut verktyget. Dragstången kan kontrolleras med olika system, så som ”Tooltronic”, kylvätskestyrt eller maskinleverantörens egna system för fleroperationsmaskiner.

En manuell justering av skären för förslitning som också orsakar stopptid i maskinen är inte nödvändig, nu vid införande av dessa nya finborrbommar. Detta är förstås olika för varje applikation, skäreggarna mäts direkt i maskinen med en integrerad mätstång eller utanför maskinen. Det aktuella mätvärdet matas in i styrsystemet på maskinen. Skäreggarna kommer att justeras enligt mätningen och förslitningen kommer kompenseras automatiskt.

Line boring bar