ISO-verktyg med vändskär är oftast första valet när man skall bearbeta gjutna material. Eftersom behovet av högre skärhastighet som ger högre värme ökar, har kraven på verktyg och skär ökat. Därför är låg friktion, förslitning och ythårdhet på beläggningen viktig. Historiskt sett har upprymning gjorts med PVD-belagda skär.

MAPAL har nu utvecklat en skräddarsydd CVD-beläggning för att klara kraven vid upprymning av gjutna material (GG , GGG). Dom nya sorterna HC720, HC725, HC730 och HC735 skiljer sig bara vad det gäller hårdmetall substratet. Alla fyra imponerar med sin Al2O3-beläggning som tål extremt hög värme och har god vidhäftning med substratet. Skären med den nya beläggningen öppnar för möjligheter att köra betydligt högre skärhastigheter vid upprymning, även vid torrbearbetning. Bearbetning med skärhastigheter på 300 m/min är fullt möjlig, detta ger således en betydligt ökad produktivitet. Samtidigt har vi fått en betydligt bättre livslängd, som följande exempel visar: Vid bearbetning av GG25, tredubblades livslängden jämfört med ett PVD-belagt skär HP455.

Mapals hela standard program på vändskär för upprymnings-verktyg kommer finnas tillgänligt med den nya beläggningen.

 Mapal - Livslängden tredubblad

 

Skräddarsydd CVD-beläggning klarar kraven