MAPAL utökar programmet med fräsar för lättviktsmaterial

Trenden med konstruktioner av lättviktsmaterial resulterar i en ständig utveckling av nya material med nya egenskaper som ställer nya krav på bearbetningen. Därför måste verktygstillverkarna titta på nya lösningar, eftersom man inte kan räkna med tillförlitlig bearbetning med normala geometrier. MAPAL har nu utökat sitt breda och etablerade program av pinnfräsar med fyra nya högprestanda fräsar för lättviktsmaterial.

Termoplaster har ett stort användningsområde inom bilindustrin, t.ex tillverkning av instrumentpaneler. P.g.a. sin låga smält temperatur behövs speciella geometrier för att undvika att materialet smälter. MAPAL har därför utvecklat hårdmetallfräsen OptiMill-Thermoplastic med väldigt vassa skäreggar för tillförlitlig bearbetning av termoplaster. Dess speciella geometri garanterar inte bara god spåntransport, den minimerar också värmeutvecklingen vid bearbetning. MAPAL har också på programmet OptiMill-Thermoplastic-FR för bearbetning av fiberförstärkta termplaster så som kolfiber. Eftersom kolfiber är mycket slitande är fräsarna diamant-belagda. Tack vare placeringen av skäreggarna, är fibrerna avskurna utan förekomst av grader.

Fräsprogrammet har utökats med hårdmetall pinnfräsen OptiMill-Composite-UD för att bearbeta fiberförstärkta material så som CFRP som är tunna alternativt svåra att bearbeta. Tack vare sin skärgeometri skapas samtidigt både ett dragande och tryckande skär vilket ger kompressionseffekt på detaljen, detta förhindrar delaminering och fiber projections. Fräsen är diamantbelagd för bättre livslängd.