Bästa Kund,

I vår strävan att bibehålla högsta kvalitet och servicegrad och med anledning av i första hand ökade omkostnader för våra leverantörer och en förändrad valutakurs genomförs en nödvändig prisjustering på vår gällande prislista för Mitsubishi Materials med i snitt 5,9 % gällande från och med 1:a april 2019.

Aktuell prislista uppdateras och finns att finna på vår hemsida www.collyverkstadsteknik.se
under fliken ”Ladda ner”. Enskilda offerter eller avtalade nettopriser omförhandlas separat.  

Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete och vårt mål är att vara en partner i ert dagliga arbete med att förbättra er produktion och att sänka er totala produktionskostnad.

Har Ni några frågor är Ni välkomna att kontakta mig personligen eller er ordinarie representant
från Colly Verkstadsteknik.

 

Med vänlig hälsning
Colly Verkstadsteknik AB

Conny Erixon
Försäljningschef

Prisbrev