Ny teknik - säkerställer höga skärhastighet och slitstyrka

Det finns en växande efterfrågan att bearbeta med högre skärhastigheter och förbättrad effektivitet. Dessutom ökar användningen av material med hög hållfasthet för komponenter vilket kräver svarvskär med hög slitstyrka. Skär med hög slitstyrka är dock mer benägna att flisa ur och blir instabila. För att möta efterfrågan har Mitsubishi Materials lanserat MC6115, en ny CVD-belagd sort för bearbetning av stål, som garanterar både höga skärhastigheter och stort motstånd mot slitage.MC6115 för stål

MC6115 har kombinationen av ett hårt material och en ny tjock Al2O3 -beläggning med enastående slitstyrka även vid höga temperaturer. Den har också högre skydd mot fasförslitning och förbättrad skärstabilitet tack vare den nya TOUGH-GRIP-tekniken. Detta säkerställer den ultimata vidhäftningen mellan Al2O3- och TiCN-beläggningen.

Super Nano Teknik

Den enastående kristallstrukturen hos Al2O3 -beläggningen uppnåddes genom att optimera den traditionella Nanotekniken. Dessa tekniska förbättringar ökar både slitstyrka och verktygets livslängd.

 

tufft hårdmetallsubstrat och slitstark beläggningFörhindrar slitage och plötslig sprickbildning

Sprickor orsakade av slag under instabil bearbetning förhindras genom att den inre spänningen i varje beläggning minskar. MC6115-kvalitet minskar den inre spänningen med 80% jämfört med konventionella CVD-beläggningar. När sprickor genereras i ytan på beläggningarna under bearbetning, sprider de sig genom beläggningen in i substratet på grund av den stora spänningen i beläggningsstrukturen. Detta är en av de främsta orsakerna till plötsligt skärbrott. Tack vare den speciella ytbehandlingen som fördelar den kraft som appliceras under bearbetningen har MC6115 en mycket lägre inre spänning än konventionella CVD-beläggningar, vilket skyddar skären från plötslig sprickbildning.

Ett spektrum av möjligheter

Kombinationen av det tuffa hårdmetallsubstratet och den slitstarka beläggningen möjliggör hög prestanda under både kontinuerlig och intermittent bearbetning med hög skärhastighet. Många applikationer för svarvning av stål med skärhastigheter på upp till 480 m/min (Vc) kan därför genomföras framgångsrikt.

Vändskären har en guldfärgad beläggning för enkel identifiering av använda skärkanterna och finns i 6 negativa geometrier, CNMG, DNMG, SNMG, TNMG, VNMG och WNMG, med 11 olika spånbrytare.

Lägre inre spänning

                         Konventionella beläggningar

Lägre inre spänning i MC6115                     Högre invändiga spänningar i konventionella
föhindrar sprickor att tänga in i skäret.         beläggningar gör att sprickor tränger in djupt.

Super Nano struktur    Kristallstruktur med super Nano.

 

För mer information kontakta Colly Verkstadsteknik AB, 08-703 01 00, www.collyverkstadsteknik.se