Ny serie av hårdmetallsorter för fräsning av olika typer av gjutjärn.

MAPAL erbjuder ett brett program med ISO-verktyg för olika fräsoperationer. Nu har en ny serie skärsorter utvecklats speciellt för fräsning av gjutjärn som täcker hela spannet av gjutgods från gjutjärn (GG) till segjärn (GGG).

Tester har visa att de nya skärsorterna inte bara har en bättre livslängd och bättre ekonomi, man har också kunnat öka skärhastigheten vilket gett en bättre produktivitet. De nya skärsorterna är baserade på ett nyutvecklat hårdmetall substrat. Strukturen på det nya substratet har anpassats så att det ger optimal relation mellan seghet och slitstyrka.

I den nya hårdmetallserien ingår tre olika sorter med PVD-beläggning och två CVD-belagda sorter. PVD-beläggningen består av en optimerad TiAlCrN-beläggning med en mycket fin fördelning mellan skikten för att skapa ett optimalt förhållande mellan seghet och slitstyrka. CVD-beläggningen är baserad på en MT-TiCN-beläggning med ett yttre skikt av en alfa-Al2O3 beläggning. Denna kombination ger inte bara en hög slitstyrka, utan också bra termisk stabilitet.

En speciell efterbehandling har utvecklats för både PVD- och CVD-beläggningen för att garantera en extremt fin yta, för att ge ett optimalt spånflöde. Detta minimerar det tribokemiska slitaget. På CVD-beläggningen ger efterbehandlingen en extra inre belastning på beläggningen, detta stabiliserar skäreggen eller ökar segheten på substratet.

Den nya hårdmetallserien är optimal för fräsning av olika gjutjärnssorter och finns tillgänglig för alla typer av fräsning från torr till våt bearbetning till ett stort område av applikationer och maskin-förutsättningar. 

Mapal Frässkär för ISOverktyg