Mitsubishi utökar sitt borrprogram    

Mini MVS

Det mycket omfattande borrprogrammet från Mitsubishi Materials har nu utökats med införandet av ytterligare en ny serie, Mini-MVS. De är konstrue-rade för bearbetning med hög precision av hål med liten diameter och ger oklanderlig hålkvalitet, spånav-gång och höga produktivitetsnivåer.

Förbättrad prestanda

Förbättrad prestandaFörbättrad prestandaFörbättrad prestanda Mini-MVS-serien finns i storlekar från Ø1 till Ø2,9 mm i steg om 0,1 mm med ett borrdjup på upp till 30xD. Denna nästa generation av solida hårdmetallborrar är ett mångsidigt borr som kan tillämpas på en mängd olika material och applikationer.  – Det breda användningsområdet är tack vare Mitsubishis beläggningteknik Miracle Sigma som ger enastående livslängd i alla materialtyper, säger Conny Erixon produktchef för Mitsubishi hos Colly Verkstadsteknik.  

Stabiliteten hos Mitsubishi Mini-MVS möjliggör åt-minstone dubbel livslängd jämfört med konvention-ella hårdmetallborrar när du skapar hål i material som låglegerade och legerade stål, segjärn, gråjärn, rostfritt stål, aluminiumlegeringar och värmetåliga superlegeringar. Mini-MVS genererar processäkerhet och precision vid djuphålsborrning med sin raka skäreggsgeometri som även förbättrar eggstyrkan och spånevakuering-en.  

Anmärkningsvärt är den nya karakteristiska spånka-nalsgeometrin med en spånbrytare som skapar kom-pakta och fina spånor, och som eliminerar långa spå-nor vid bearbetning vid höga skärhastigheter. Evaku-eringen av spånor är också hjälpt av de invändiga kylkanalerna som levererar högtryckskylning direkt till skäreggen. Kylvätskan avleder värme från skäreggen samtidigt som spånor snabbt avlägsnas för att för-hindra löseggsbildning.  

Borrning av små hål med precision

Mini MVS

Borrning av små hål med precisionBorrning av små hål med precisionBorrning av små hål med precision  För att skapa oöverträffad precision och stabilitet, är Mini-MVS försedd med dubbla styrlister som genere-rar utmärkt ytjämnhet inne i hålet.  – Dessa dubbla styrlister optimerar också stabiliteten i borrarna, så precisionsborrning med höga skärhas-tigheter förbättras tydligt, säger Conny Erixon.  

Mini-MVS finns i fyra varianter där typ ett och två är korta borrar för ökad styvhet och prestanda med en 145 graders spetsvinkel. Typ tre och fyra är i olika långa utföranden och en 140 graders spetsvinkel för exakt djuphålsborrning upp till 30xD. De fyra varian-terna ger totalt sex olika alternativa längder för var och en av de diameterstegen om 0,1 mm, vilket ger en heltäckande lösning för alla material och applikat-ioner med små hål. 

 

 

För mer information kontakta Colly Verkstadsteknik AB, 08-703 01 00, www.collyverkstadsteknik.se