En ny innovativ solid gängfräs i hårdmetall MTSB typen med invändig kylning.

Kylkanalerna ger högt kylvätsketryck genom verktyget in i detaljen och förbättrar spånavgången i operationen. Kylvätskan kyler dessutom skäreggen väldigt effektivt.

  mtsb

Denna typ av fräs är utmärkt för:

■ Små och djupa gängor.
■ Gängning i horisontala maskiner, där spånorna hamnar ibotten 
    av hålet och extern kylning inte kan transportera bort spånorna.
■ Svåra applikationer där extern kylning inte kommer åt 
    den del som ska bearbetas.
■ Bearbetnings situationer där hållaren hamnar för nära ingångshålet, vilket gör att 
   den blockerar fräsar med extern kylvätsketillförsel.

 

Kan också användas I andra gängoperationer (genomgående eller bottenhål) som kräver överlägsen gängnoggrannhet.
Ökat antal spånkanaler för hög prestanda, kortare cykeltider och förbättrad livslängd på verktyget.
Bearbetning med höga bearbetningsparametrar (ökad produktivitet).
Avancerad PVD trippel-beläggning.
Finns för gänga ISO M1,2 upp till M8 och 0-80 upp till 12-24 UNC.
Gängdjup kan vara upp till 4x gängdiametern (för vissa verktyg). 

Finns i två olika utförande med en eller två kylvätskekanaler.

Version A

Version B

Hårdmetall substrat MT7 med avancerad trippel PVD beläggning ger extrem värmebeständighet tillsammans med jämn och mjuk bearbetning för bästa prestanda under normala beabetningsförhållanden.

 News 2020