DSAS borr för varmhållfasta superlegeringar (HRSA)

Dessa borrar är konstruerade specifikt för borrning av HRSA-material (Heat Resistant Super Alloy material). Flera viktiga delmål, med hänsyn av prestanda fastställdes under produktionsfasen och skulle uppfyllas före lanseringen. Det viktigaste av dessa mål var livslängd och processäkerhet. För att uppnå dessa mål byggdes flera funktioner in i geometrin, substratet och beläggning av DSAS-borrarna.

Optimal design på skäreggen
En beprövad och tillförlitlig rak skäregg utnyttjas eftersom detta ger en
jämn skärkraftspridning, liksom den önskade segheten som krävs för bearbetning av HRSA-material. Denna geometri tillsammans med en specifik eggavrundning ger borren hög motståndskraft mot urflisning och bryter spånorna effektivt och borrDSASmöjliggör en produktiv spånbildning som förhindrar spånklämning Dessutom konstaterades att den raka geometri genererar en lägre skärkraft än konventionella borrar vid bearbetning av titan.

Styrlist
Styrlisterna har gjorts tunnare än vid traditionella borrar för svår-bearbetade material. Detta utförande ger fördelen med minskade friktion och mycket reducerad härdning av hålväggens yta. Vid borrning av Inconel 718 visade det sig att hålets rundhet och hålväggens yta var överlägsen jämfört med konventionella borrar.

Kylvätska
En avgörande egenskap hos borrar för svårbearbetade material är att effektivt tillföra kylvätska till skäreggen, detta uppnås med Mitsubishis Tri-Coolant kanaler. De trekantiga kylkanalerna riktar kylvätskan effektivt mot skäreggen på DSAS-borren vilket innebär att nödvändig kylning och smörjning vid skäreggen kan erhålles. Dessutom hjälper det stora kylvätskeflödet kraftigt evakueringen av spånorna.

Substrat och beläggning
För att komplettera alla avancerade geometriska finesser, utvecklades en helt ny hårdmetallkvalitet DP9020, för att optimera DSAS-seriens totala prestanda och tillförlitlighet. Ett substrat med balans mellan hårdhet och seghet utvecklades och en lämplig PVD-beläggning för att ge slitstyrka mot sprickbildning.
DSAS-serien med prestanda utöver det vanliga, hög hålnoggrannhet, reducerat härdskikt och ytfinish, repeternoggranhet samt den viktiga processäkerheten. Borrarna finns i 64 olika storlekar från Ø3 - Ø12.