Enklare handhavande av utvändiga brotschar 

Finbearbetning av små utvändiga diametrar görs för det mesta med någon typ av slipprocess. Utvändig brotschning är ett intressant och kostnadseffektivt alternativ till slipning. Om t.ex en IT6 tolerans behöver bearbetas i en svarv med serieproduktion kan utvändig brotschning med ställbart skär och stödlister vara ett säkert alternativ till slipning, som får jobbet gjort. Detta kräver dock att verktygsdiametern och släppningen på skäret ställs in väldigt noggrant.


Att göra denna inställning så lätt som möjligt var Mapals intension när man utvecklade EA (EasyAdjust) systemet. Med EA-systemet är släppningen integrerad i kassetten som även är skärbärare. Det enda som behöver ställas in är överhänget av skäret i förhållande till stödlisten. Utvändiga brotschar för små diametrar var inställningen tidigare en ganska svår uppgift. En mätarm fördes in i brotschen och nollställas mot en stödlist, sedan vreds verktyget till skäret där rätt överhäng ställdes i förhållande till stödlisten. Ett tillvägagångssätt som försvårades av mycket begränsad sikt in i verktyget. Detta krävde rätt utbildning och ganska stor skicklighet från den som ställde in verktyget.

Nytt system för enkel inställning

MAPAL har utvecklat ett nytt system som gör inställning av små utvändiga brotschar mycket enklare. Det innebär att kassetten för EA-systemet byggs in i ytterligare en kassett. Kassett kan tas ur verktyget och skäret kan ställas in snabbt och enkelt med hjälpa en mikrometer. Rätt inställningsmått är ingraverat på baksidan av verktyget, vilket motsvarar toleransmitt som skall bearbetas.

När inställningen är färdig, monteras kassetten tillbaka i verktyget. Repeternoggrannheten på denna kassett är 2–3 µm. Tack vare repeternoggrannhet och den mycket enkla inställningen av skäret, gör det nya systemet att det är mycket enklare att uppfylla de mycket snäva toleranserna även på små diametrar.

EA-systemet kan användas med skär som har 4 eller 6 skäreggar.

EasyAdjust

För att göra inställning av utvändiga brotschar för små diametrar mycket enklare, är EA-systemet integrerat i en löstagbar kassett.