KELCH lanserar SAFECONTROL 4.0

Weinstadt, Mars 2018. Kelch GmbH, som är specialiserade på förinställning, verktygshållare samt kringutrustning för tillverkning av skärande verktyg, lanserar senaste versionen av SAFECONTROL 4.0. Det beprövade systemet för mätning av maskinspindlars dragkraft har genomgått en fullständig nyutveckling och erbjuder nu maximal flexibilitet genom anslutning till deras egenutvecklade app. Dessutom är processäkerhet, ergonomi och användarvänlighet optimerad.

Kraven på bearbetningsmaskiner ökar ständigt: förbättrad ytkvalitet på arbetsstycken, högre spindelhastigheter, längre livslängd på verktyg och minimala maskinstillestånd. För att möta dessa krav utvecklar maskintillverkarna ständigt bättre maskinspindlar med optimal rundgångsnoggrannhet och egenskaper för att uppnå högre skärdata. Ett grundläggande krav för detta är att maskinspindlarna spänner fast verktygen med rätt- och oförändrad kraft. Om spindelns dragkraft minskar finns det risk för att verktygen inte längre roterar "koncentriskt" och förutom dåliga bearbetningsresultat, kan verktygen i värsta fall även släppa från spindeln. Detta kan eventuellt förstöra hela spindeln, vilket resulterar i höga kostnader för reparation, långa och kostsamma maskinstillestånd och missnöjda kunder.

KELCH utvecklade det första Safecontrol-systemet för över 30 år sedan för att verifiera dragkraften hos maskinspindlar och registrerade motsvarande patent. Grundtanken var att om man konstaterar att dragkraften på maskinspindeln minskar mellan maskinens servicetillfällen kan lämpliga förebyggande åtgärder och eventuella skador undvikas i förväg. Den första generationen Safecontrol bestod av en kabelförsedd enhet som var ansluten till ett mätdorn. Dagens elektronik tillåter minimala krav på installationsutrymme och maximal integration med en mängd användbara funktioner.

 SafeControl 4.0

QR-kod för ökad processäkerhet

Safecontrol 4.0 är det perfekta mätsystemet för alla användare av bearbetningsmaskiner. För att göra hanteringen ännu enklare har Kelch utvecklat en app. som kommunicerar med basenheten så att de uppmätta värdena också kan hanteras från mobila enheter, som t.ex. smartphones. Tack vare unik identifiering med QR-kod erbjuder Safecontrol 4.0 absolut processäkerhet vid tilldelning av det uppmätta värdet. Om så önskas kan också en logg-fil skapas, för lagring eller utskrift.

Användare av Safecontrol 4.0 kan enkelt läsa av dragkraft och enhetsstatus på en LCD-skärm. Dessutom är ergonomin förbättrad. Eftersom maskinspindlarna kan vara i olika riktningar, måste mätdornet ibland vara inspänt upp och ner. Den automatiska 3D-positioneringen gör att värdet ändå kan avläsas ergonomiskt. Alla mätdorn ansluts till basenheten med en skruvinfästning och värdena dokumenteras och arkiveras med hjälp av ett internt minne för att sedan föras över till en dator.

 

Mätområde 2-100 kN med samma enhet.

KELCHs mätdorn täcker ett mätområde på 2-100 kN med en mätavvikelse på endast 0,5% av det övre gränsvärdet, vilket motsvarar en mätnoggrannhet på 0,5 kN. Detta gör Safecontrol 4.0 till ett världsunikt system. Andra system kräver upp till fyra olika basenheter inom intervallet 2 - 100 kN vilket innebär högre investering och mer hantering.

 

Smart anslutning

En ytterligare bonus på Safecontrol 4.0 är möjligheten till att ansluta till en mobil enhet och en separat app. Vilket förbättrar både användarvänlighet och tillförlitlighet. Den tydligt utformade och lättanvända appen gör att operatörerna kan lagra sina egna maskiner och identifiera de med hjälp av en QR-kod. Koden skannas av kameran på mobiltelefonen eller surfplattan och tilldelas en maskinspindel. Efter att ha lagrats behöver användaren bara skanna QR-koden vid mätningens början. Maskinen väljs sen automatiskt och systemet är klart för mätningen. Det uppmätta värdet kan avläsas både på mätdornet såväl som i appen och sparas till vald maskin med en knapptryckning.
Varje spindels lagrade värdena inom en vald period kan sen visas i en tabell eller grafiskt i appen. Grafen ger en enkel överblick av trenden för vald spindel utan att man manuellt behöver kontrollera de individuella mätvärdena eller ange dem i separata analysprogram. Data överförs via Bluetooth från mätdornet till den mobila enheten. Safecontrol 4.0 sparar också tid även utan mobilenhet. Mätningen kan sparas i internminnet och kan enkelt läsas ut via USB på vald dator. Med en tids- och datumstämpel tilldelas värdet till den uppmätta maskinen, vilket garanterar ett papperslöst och bekvämt arbetsflöde.

 

Konisk adapter för många gränssnitt

Mätdornet sätts snabbt och enkelt på med en on/off-knapp och med ytterligare en knapp sparas eller raderas de uppmätta värdena.

Safecontrol 4.0 finns med adaptrar för alla vanliga hållarsystem:
- SK30 / SK40 / SK50
- BT30 / BT40 / BT50
- HSK25 / HSK32 / HSK40 / HSK50 / HSK63 / HSK80 / HSK100
- PSC32 / PSC40 / PSC50 / PSC63 / PSC80 / PSC100

KELCH kan även, på begäran, leverera mätdorn för andra hållarsystem samt för andra användningsområden som t. ex. nollpunktssystem.

 SafeControl4.0  SafeControl 4.0

 

För ytterligare information kontakta Colly Verkstadsteknik AB eller besök oss på