Skapa mer produktivitet med 3D-printade verktyg

Om vikten på PKD-verktyg kan minskas, är regeln att skärdata kan ökas väsentligt. Tillsammans med större frihet av designen, är möjligheten till viktoptimering en av de viktigaste fördelarna med 3D-printning. Tack vare speciellt utvecklad konstruktion inuti verktyget, som inte kan göras med konventionell tillverkning kan vikten reduceras väsentligt.Klockverktyg från Mapal

Nytt klockverktyg med låg vikt, ger lång livslängd och högre skärdata. Ett exempel hur MAPAL använder fördelarna med 3D-printning i praktiken, är det nya klockverktyget med lödda PKD-skär (diamant). Klockverktyg används till utvändig bearbetning av bla. rörkopplingar. Dessa kopplingar på turboaggregat, måste ha en komplex kontur.  Tillverkningen måste därför vara väldigt noggrann. Dagens processer är också objekt för kontinuerliga förbättringar så tillverkningen blir kostnadseffektiv och säker i serieproduktion.

MAPAL har därför optimerat dagens konventionella klockverktyg, med användning av 3D-printning så har insidan på verktyget modifierats – istället för solitt material är nu insidan gjord i en speciell honeycomb struktur. En konsekvens av detta är att verktyget är 30% lättare och livslängden på verktyget ökat med ca. 40% tack vare den dämpande effekten. Det är därför möjligt att köra fortare med bibehållen hög kvalité. 

klockverktyg addetiv tillverkningTotalt har bearbetningstiden reducerats med 50%. Dessutom har designen på kylkanalerna optimerats. Det nya klockverktyget är gjort med hybriddesign. Med hjälp av 3D-printning görs den nya verktygsgeometrin på en verktygskropp med HSK-63 koppling. Resterande bearbetning körs konventionellt. Sedan löds PKD-skären på plats och bearbetas med laser till sin slutgiltiga form.

 

 

 

 

Den invändiga honeycombstrukturen kan tillverkas tack vare 3D-printning.