Mapals produktprogram har en ny prisbild from. 1 januari 2020. Prisförändringen som helhet ligger på ca 0-2% upp men då en markandsanpassning av prisbilden är genomförd ligger förrändringen från -30% till plus 7% beroende på produktgrupp.

Aktuell prislista hittar du på vår hemsida www.collyverkstadsteknik.se under fliken "Ladda ner". Enskilda offerter eller avtalade priser förhandlas separat.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete och vårt mål är att vara en partner i ert dagliga arbete med att förbättra er produktion och sänka er totala produktionskostnad.