Additivt tillverkade HTC-chuckar (High Torque Chuck) med slimmad ytterkontur revolutionerar fastspänningsteknik för verktyg.
Den slimmade ytterkonturen av HTC-chuckar har gjort det möjligt att kombinera fördelarna med hydraulisk fastspänningsteknik med den optimala åtkomligheten känd från krympchuckar. Detta görs möjligt genom additiv tillverkning (3D-printning) och av SLM (selective laser melting). På den konventionellt tillverkade grundkroppen sammanfogas den funktionella delen av hållaren. Tack vare den additiva tillverkning, kan spännområdet placeras mycket nära toppen av chucken, vilket hade varit omöjligt med konventionell produktion. Detta ger en optimal koncentricitet, < 3µm i verktyget, och < 5µm på 2.5 x diametern, plus hög geometrisk noggrannhet och bra vibrationsdämpning. Den inbyggda dämpningen i systemet minskar mikro-sprickor på skäreggar, vilket ger verktyget en betydligt längre livslängd och minskar slitage på maskinspindeln. 

HTC Slim erbjuder alla fördelar som den beprövade MAPAL HTC (High Torque Chuck) tekniken, men "T" står inte bara för "vridmoment" utan även för "temperatur-motstånd". Det breda temperaturområdet upp till 170° C garanterar ytterligare process pålitlighet. Chuckarna är balanserade till G = 2,5 vid en roterande hastighet av 25 000 rpm. Chucken är lämplig för all bearbetning i trånga utrymmen. Och verktyget spänns fast snabbt och enkelt. Utan ytterligare utrustning. Med andra ord, krävs varken speciell utbildningen eller ytterligare utrustning för höga kostnader.


I BLICKFÅNGET

• Tack vare additiv tillverkning behövs ingen lödfog i hydraulsystemet
• Perfekt för trånga utrymmen
• Högt temperaturmotstånd 170 °C
• Optimal koncentricitet < 3μm
• Balanserade till G 2,5 vid 25’000 rpm
• Ingen extra krymputrustning nödvändig
   noggrannhet vad det gäller rundgång och byte av borrhuvud.