Stål och gjutjärn är de material som förekommer mest inom bearbetningsindustrin. De används t.ex. till pumphus, kompressorer och styrsystem. Produktutvecklarna hos MAPAL fokuserar alltid på ekonomisk bearbetning av dessa material, som två exempel nedan visar.

Skärsorter för fräsning av gjutjärn och ståldetaljer

Mapal CVD

MAPAL har utvecklat en skräddarsydd CVD-belagd skärsortsserie för fräsning av gjutjärn och stål.                Den nya skärsorten visar sin styrka speciellt under höga skärhastigheter eller vid torrbearbetning.

De nya skärsorterna HC760, HC770 och HC775 imponerar med sin höga värmeresistenta                                  α-aluminiumoxidbeläggning som har mycket god vidhäftning till substratet, vilket ger långa livslängder.          Kan användas med mycket höga skärhastigheter i jämförelse med skär med PVD-beläggningar. Detta ger således kortare bearbetningstider.

Notera att bearbetningsprocessen måste vara stabil vid användning av dessa skärsorter.

Finborrning med intermittent bearbetning med        EA-systemet och CVD-belagda skär

Operatörer måste ibland köra hål med stora öppningar som ger extremt intermittent bearbetning när man bearbetar gjutjärnshusen till skruvkompressorer som exempel. MAPAL har utvecklat ett finborrverktyg med flera skär och stödlister för att kunna köra sådana hål snabbare, säkrare och mer kostnadseffektivt. MAPALs egna CVD-beläggning som garanterar lång livslängd, används för dessa verktyg. Den passar perfekt för svåra bearbetningar med brotschar eller finborrverktyg.

Flera skär på verktyget minskar bearbetningstiden avsevärt jämfört med arborrverktyg eller finborrverktyg som bara har ett skär. Samtidigt är stödlisterna placerade mittemot skären för att garantera maximal noggrannhet. Verktyget kan ställas in mycket exakt. Lämplig fördelning av skärdjupet mellan skären garanterar lång livslängd och mycket god ytfinhet.

MAPALs eget EasyAdjust system (EA-system) används för att hålla fast vändskären. Skärkassetten håller skäret stabilt, utan något glapp. Släppningen på skären är integrerat i skärkassetten, vilket eliminerar inställning av släppning. Den precisa styrningen av kassetten på den slipade styrpinnen garanterar att släppningen förblir oförändrad under inställning av diametern.

För mer information kontakta oss! Colly Verkstadsteknik AB, info@vt.colly.se 08-703 01 00, www.collyverkstadsteknik.se