Rörligheten förändras – målet är en CO2-neutral framtid

Mapal e-mobility1

För motorindustrin innebär detta att nya motorkoncept måste utvecklas. Ett sätt att närma sig det är att helt gå från hybridmotorer till elmotorer. Men detta skifte kommer inte att ske över en natt. Komponenterna till en konventionell motor utvecklas vidare samtidigt som användandet av hybridsystem ökar. Oavsett vilket så kommer elmotorer att ta över vägarna – förr eller senare.

Som en tillverkare av skärande verktyg till bilindustrin har Mapal, i ett tidigt skede, implementerat detta område i företagets strategiska utveckling. Det genom att flytta expertisen från bearbetning av konventionella motorer och växellådor till bearbetning av elmotorer.

Texten refererar till en artikel från Mapal. 

Helt nya delar och system

e-mobility


1, Elektrifierade enheter

(Hybrid och eldrivna)

Hög precision med stora diametrar

Elmotorhus används i eldrivna fordon, där man kan skilja på tre grundläggande konstruktioner. Mapal erbjuder innovativa verktygslösningar för bearbetning av de olika motorhusen.

2, Elektrifierade hjälpaggregat

(Värmeavledande delar/Termisk hantering) (hantering av värmesystem)

Spiralformar (spiralformade detaljer) med toleranser i μm-intervall

Det är inte bara motor- och energisystemet som påverkas av elektrifieringen av fordon, utan också hjälpaggregat. Ett exempel på detta är scrollkompressorn.

3, Energiförsörjning

(Lagring, kontroll och laddning)

Bearbetning av komplexa batterihus vibrationsfritt

Mapal erbjuder passande verktyg med den optimala bearbetningsstrategin för olika varianter av hus till batterier och kraftelektronik. Den kraftfulla verktygsportföljen innehåller PCD-verktyg och solida hårdmetallverktyg.

4. Elektrifierad mikromobilitet/mikrorörlighet

Exempel: Elcyklar

Hög precision även i liten skala

De tunnväggiga motorhusen gjorda av aluminium eller magnesium måste tillverkas med snäva form- och lägestoleranser. Den höga precisionen garanterar den påtagliga komforten hos elcyklar.

Vill du läsa mer om Mapals satsning på e-mobility? Ladda ner katalogen "Electrified Mobility" nedan.