Kostnadseffektiv fräsning av stål- och gjutnadetaljer

När man producerar turboaggregat, framhjulsspindlar eller cylinderblock, kan du fräsa dina stål och gjutgodsdetaljer avsevärt mer kostnadseffektivt med Mapals nya program av vändskärsfräsar, jämfört med deras äldre metod av fräsning. Sedan produkten lanserades 2018, har Mapal ett stort antal framgångshistorier från användning av fräsarna i serieproduktion.

En snabb titt bakåt I tiden, Mapal visade detta fräsprogram med sintrade vändskär första gången påMapal verktyg med ISO skär
AMB-mässan i Stuttgart 2018. “Detta steg var det naturliga för att uppfylla vårt mål att bli en omfattande leverantör till våra kunder,” förklarar Dr. Wolfgang Baumann, som är ansvarig för produkt-programmet av verktyg med ISO-skär hos Mapal. “Men vårt mål är inte bara att förse våra kunder med alla verktyg de behöver, så som verktyg och chuckar – vi vill också ge våra kunder ett mervärde genom våra lösningar” tillägger Dr. Baumann. Följaktligen, utvecklingsprocessen av nya verktyg var omfattande och detaljerad.

“Innan detta fräsprogram, var vårt fokus i huvudsak på att supporta våra kunder med specialapplikationer, sådana som stort skärdjup eller instabil bearbetningar” förklarar Dr. Baumann. Denna bearbetning gjordes för det mesta med slipade tangential skär. “Vi var självklart inte det första företaget att erbjuda fräsar med sintrade vändskär. Vi har helt enkelt fyllt ut en lucka i vårt program” erkänner Dr. Baumann. Emellertid, lägger han också till: “Genom vårt arbete med specialapplikationer, har vi fått mycket djupa kunskaper som vi implementerat i utvecklingen av våra sintrade vändskär. De ger därför ett betydande mervärde, så som ekonomiska fördelar för kunden.”

Dr Baumann“De framgångar som vi haft med våra vändskärsfräsar bevisar att vårt noggranna utvecklingsarbete lönar sig för våra kunder idag” förklarar Dr Wolfgang Baumann entusiastiskt.
I många applikationer minskade kostnad per detalj (CPP) väldigt mycket. Det är flera orsaker till detta, “I många fall, blev andra verktyg ersatta efter att man analyserat applikationen och valt det optimala verktyget” förklarar Dr. Baumann.

“För en del applikationer, kör våra fräsar betydligt fler detaljer per skäregg och i visa applikationer har vi samma bearbetningstid med mindre antal skär. Emellertid, det finns andra applikationer där vi kan uppnå betydligt högre skärdata med större antal skär. Ibland använder vi vändskär med flera skäreggar vilket gör att vi kan använda skären betydligt längre.”

Som exempel, tre bearbetningsexempel från våra kunder demonstrerar de fördelarna som vårt nya program med vändskärsfräsar erbjuder:

1. Bearbetning av turboaggregat
Planfräsning av heta sidan som är gjord i rostfritt stål
Planfräsen med z=9 från Mapal ersätter tidigare planfräs med z=7.

bearbetningsexempel

Med Mapals lösning, 50% mer detaljer är frästa totalt och cyckeltiden är avsevärt reducerad och kostnad per detalj är 44% lägre än tidigare lösning. 

2. Bearbetning av framhjulsspindel
Valsfräsning/grovfräsning av olika spännplan på en framhjulsspindel som är gjord av gjutjärn – arbetsmån från 2,5 till 4,5 mm. Valsfräsen med z=6 från Mapal ersätter den tidigare valsfräsen med z=7. Trots sin negativa släppningsvinkel, uppnår vi samma livslängd som den tidigare fräsen med positiva vändskär.  

Bearbetning2

Fastän den nya fräsen bearbetar samma antal detaljer som den tidigare lösningen, har kostnaden per detalj reducerats med mer än hälften 58%.

3. Bearbetning av motorblock
Valsfräsning/grovfräsning av flertalet plan på cylinderblocket som är gjort i gjutjärn – arbetsmån från 2 till 4 mm. Den 8-skäriga valsfräsen från Mapal ersätter den tidigare valsfräsen som också var 8-skärig.

 bearbetning3

Livslängden på Mapals vändskärsfräsar är väsentligt längre än sina föregångare med samma skärdata – även med skär med negativ släppningsvinkel. Ovanpå detta så är kostnad per detalj reducerad med 58%.