INNOVATIONER 2018

Innovationer och ökning av produktprogrammet 2018

Vår sektor drivs av två huvudområden idag, ett område är digitaliseringen och alla dess utmaningar. Det andra området är elektrifieringen av fordon och dess konsekvenser för tillverkningsindustrin. Mapal har i ett tidigt stadie jobbat med detta för att anpassa vårt verktygsprogram.

Highlights:
• Digitalisering
• Nya material att bearbeta
• Elmotorer
• Kostnadseffektivisering
• Utökning av produktprogrammet

Oavsett standard eller kundanpassade verktyg, kringtjänster eller nya affärsmodeller så med MAPAL som Din partner får Du alltid en kostnadseffektiv och optimal lösning för att ge Dig en klar ledning över konkurrenterna.

 

Mapal Innovationer 2018

Läs mer eller ladda ner hela tidningen.