Vid upprymning av hål med stora djup eller instabila bearbetningsförhållanden förekommer ofta vibrationer. Vibrationerna försämrar hålets kvalitet och påverkar verktygets livslängd negativt.

Användning av MAPALs tangentiella vändskär med rundslipad styrlist har visat sig vara framgångsrikt vid eliminering av vibrationer. Mycket goda resultat uppnås särskilt vid bearbetning av gjutna material. MAPAL kombinerar nu de tekniska egenskaperna hos vändskär med rundslipad styrlist med de ekonomiska fördelarna med pressade skär. Resultatet är en mycket kostnadseffektiv lösning för upprymning av hål med utbytbara skär.

Vändskär med rundslipad styrlist används till exempel för bearbetning av cylinderlopp, vevaxellagerlager, hydraulventiler eller även växellådor för vindkraftverk. Den rundslipade styrlisten är i kontakt med hålväggen under bearbetningsprocessen och således stabiliserar upp verktyget. Denna kontakt minimerar de vibrationer som uppstår. Den rundslipade styrlisten är jämförbar med rundslipningen på ett brotschverktyg.

           Styrlistverktyg med pressade skär

MAPAL kombinerar de tekniska egenskaperna med rundslipad styrlist med de ekonomiska fördelarna med pressade skär