Driftsäker spånkontroll vid finbearbetning

För att säkerställa tillförlitlig spånbrytning har MAPAL utvecklat en ny spånbrytare för stålbearbetning. Om långa spån produceras under finbearbetning med stödlistverktyg, kan detta få negativa effekter på ytkvalitén, måttnoggrannhet och vid en automatiserad bearbetningsprocess. De långa spånorna som lägger sig runt verktyget kan orsaka skador på verktyget.

Den nya spånbrytaren motverkar dessa problem. Den speciella geometri som har designats och optimerats med hjälp av omfattande FEM-analyser och praktisk testning, gör att spånen bryts driftsäkert och automatiserade arbetsflöden störs inte.

Spånbrytaren är kompatibel med alla vändskär med AS-fasform och dess olika beläggningar. Det innebär att det kan integreras i skäret oavsett applikation och därmed skapa processtillförlitlighet.

 Mapal AS skär

 Den nya spånbrytaren garanterar pålitlig spånbrytning i finbearbetning av stålmaterial.