TTD Tritan tar bearbetning av värmeväxlare till en ny nivå


Många varianter av värmeväxlare används i olika industrier. Trots allt, hjälper de till att omvandla värme så den är användbar i andra processer. Vid användning av rekuperator (värmeväxlare som arbetar kontinuerligt enligt motströmspricipen), pumpas vätskor eller gaser i två separata kretsar med olika temperaturer. En värmeväxling sker utan att blanda vätskorna. Rekuperatorer består av ett flertal värmeväxlare, som normalt är tillverkade av metall och består av många rör som transporterar vätskan och är samman kopplade med en rörplatta där den andra vätskan flyter.  Beroende på storleken av värmeväxlaren har rörplattan ett stort antal hål. För att garantera att ingen vätska läcker ut så är det höga krav på hålen i rörplattan så som läge och diameter.

Tritan

Den utbytbara spetsen hos TTD-Tritan med tre skäreggar når samma prestanda som med liknande solid hårdmetallborr.

 Lösningen på detta är en 3-skärig borr

Den 3-skäriga lösspetsborren TTD-Tritan från MAPAL har testats vid tillverkning av rörplattor till värmeväxlare för den petrokemiska industrin med mycket gott resultat.  På TTD-Tritan sammankopplas borrhuvudet och hållaren med en Hirth-serration. Denna koppling är lätt att använda och mycket stabil, vilket gör att prestandan på borren kan jämföras med en solid hårdmetallborr. Bästa möjliga kraftöverföring garanteras mellan borrhuvud och hållare med mycket hög noggrannhet vid byte av borrhuvud. TTD-Tritan centrerar optimalt tack vare sin unika borrspets och ger mycket god rundhet. Den kostsamma hårdmetallen begränsad till borrhuvudet för denna lösspetsborr, vilket resulterar i låg kostnader även för stora diametrar. TTD Tritan har också en positiv effekt på lagerhållningen, eftersom slitdelen i huvudsak består av borrhuvudet resulterar detta i minskade lagerkostnader.

En tillverkare av rörplattor hade flera bearbetningslängder för varje diameter för att kunna bearbeta de olika varianterna. MAPALs kompletta program gör det möjligt att förse kunden med önskade dimensioner. För mindre dimensioner levererar vi verktyg i solid hårdmetall.

 

Bearbetningstid minskad med 57%

Ytterligare en kund hade rörplattor i kolstål som borras med TTD-Tritan i solitt material. Borrdiametern var Ø 25,6 och borrdjupet 63,5 mm. I detta fall körs TTD-Tritan borren med 59% högre matning än konkurrentens 2-skäriga lösspetsborr. För denna borroperation uppnår vi en livslängd på 53 meter med TTD-Tritan jämfört med tidigare borr som hade en livslängd på 28 meter. Förutom denna stora livslängdsökning på 90 % görs borrningen med MAPAL-verktyget i en operation och det tar bara 29 minuter att borra alla 550 hål i rörplattan. Med konkurrentborren var man tvungen att göra en pilotborrning, vilket också resulterade i en manuell rengöring mellan borroperationerna. Totalt sett så minska bearbetningstiden med 57 % när kunden införde TTD-Tritan i produktionen.

 

QTD lösspetsborr med pyramidspets för stackborrning

Förutom dom två främre rörplattorna finns det något tunnare mellanliggande plåtar med samma hålmönster som monteras i värmeväxlarna. Dessa mellanliggande plåtar staplas ovanpå varandra och häftas ihop med svets och därefter borras de och separeras sedan igen. Med QTD lösspetsborr med sin innovativa pyramidspetsen har MAPAL hittat en optimal lösning för denna applikation. Det nyutvecklade borrhuvudet med pyramidspets har en mycket liten tväregg och en spetsvinkel på 120°, vidare är borrhuvudet självcentrerande och garanterar ett kontrollerat ingångshål. Plåtarna kan således borras säkert i en operation.

  QTD  

För bearbetning av de mellanliggande plåtar på värmeväxlaren har MAPAL utvecklat QTD-lösspetsborr med en innovativa, patenterad pyramidspets.