Mitsubishis beprövade sortiment av vändskär för högpresterande stålbearbetning har utökats med ytterligare en sort, MC6035, för intermittent bearbetning vid konventionella skärhastigheter. Den nya serien med CVD belagda ISO-skär är idealisk för applikationsområden från P30 till P40.
MC6035 har utvecklats med Mitsubishis patenterade ytbehandlingsteknik med Nano-struktur, och den släta beläggningen motverkar effektivt löseggsbildning. Beläggningstekniken har förfinats ytterligare, och genom att lindra spänningarna i beläggningen motverkas uppkomsten av sprickor vid bearbetning med mycket slag. Detta ger en högre grad av tillförlitlighet vid intermittent bearbetning i jämförelse med konventionella sorter och lägger till processäkerhet vid stora tillverkningsserier. Det tjockare TiCN-skiktet ger dessutom överlägsen slitstyrka för bästa livslängd.
– Nya sorter är i sig inte svaret på alla frågor, säger Conny Erixon produktchef för Mitsubishi hos Colly Verkstadsteknik. Utan moderna spånbrytargeometrier skulle några större förbättringar i prestanda vara svårt.
– MC6035 finns med ett brett spektrum av spånbrytargeometrier för att ge optimala prestanda vid fin, medelgrov och grov bearbetning i kolstål så väl som legerade stål, konstaterar Conny Erixon.
Skären finns i de flesta förekommande negativa geometrier med en bred variation av geometrier och spånbrytare inom varje typ. Oavsett vilket vändskär som krävs, tillhandahåller Mitsubishi motsvarande skärhållare för att garantera att användarens förväntningar uppfylls med den nya MC6035-serien.

MC6035 MC6035 coating

Mitsubishi MC6035.

Den släta beläggningen motverkar effektivt löseggsbildning. Den tjockare TiCN.skiktet ger dessutom överlägsen slitsyrka för bästa processäkerhet. 

  bildmedtext