Tre borrnyheter från Mapal

MEGA-Deep-Drill och MEGA-Pilot-Drill

Mega Deep Drill

Krävs djupa hål med liten diameter, erbjuder Mapal den optimala kombinationen med MEGA-Deep-Drill och MEGA-Pilot-Drill i solid hårdmetall. MEGA-Pilot-Drill används som pilotborr och är speciellt anpassad till djuphålsborret MEGA-Deep-Drill. Djuphålsborret utvecklades speciellt för diameterintervallet Ø1-2,9 mm. Tack vare den nydesignade spånkanalen och speciella skärgeometri är höga matningar och skärhastigheter möjliga. MEGA-Deep-Drill har endast en beläggning på borrspetsen för att ge en optimal spåntransport.

MEGA-Drill-Hardened och MEGA-Speed-Drill-Inox

För att kunna erbjuda mycket produktiva lösningar för stålbearbetning, härdade material eller för större borrdjup, har MAPAL å ena sidan utvecklat MEGA-Drill-Hardened och å andra sidan MEGA-Speed-Drill -Inox för bearbetning av djup 8xD och 12xD i solid hårdmetall. För MEGA-Drill-Hardened anpassades verktygets makro- och mikrogeometri speciellt för härdade material upp till 65 HRC. Nytt hårdmetallsubstrat såväl som en innovativ beläggning garanterar mycket lång livslängd på verktyget. På MEGA-Speed-Drill-Inox utvecklades en ny spånkanal speciellt för borrdjup på 8xD och 12xD. Borrens spånkanaler blir större mot skaftet som motverkar spåntrassel och förbättrar spånavgången, kanalerna är också polerade.

QTD borr med utbytbar pyramid-borrspets

När stål ska bearbetas under instabila bearbetningsförhållanden samtidigt som man vill förbruka så lite hårdmetall som möjligt, erbjuder MAPAL en ny utbytbar borrspets med pyramidspets för lösspetsborren QTD. Som ett resultat av att borrspetsen har bra centrering säkerställs tillförlitlig borrning. Beläggningen på den nya utbytbara pyramidspetsen är också speciellt anpassad för bearbetning av stål. På detta sätt ökas slitstyrkan betydligt. Resultatet är lång livslängd.

 Mapal MEGA Deep Drill