Prisjustering Mitsubishi Materials 2020

 

Bästa Kund,

I vår strävan att bibehålla högsta kvalitet och servicegrad och med anledning av i första hand ökade omkostnader för vår leverantör genomförs en nödvändig prisjustering på vår gällande prislista för Mitsubishi Materials. Utöver detta består en del av justeringen också av kompensering för den svaga kronan i förhållande till Euro-kursen.Colly Verkstadsteknik justerar därmed prislistan med i snitt 3,9 % gällande från och med 1:a april 2020. 

Aktuell prislista uppdateras och finns att finna på vår hemsida www.collyverkstadsteknik.se under fliken
”Ladda ner”. Enskilda offerter eller avtalade nettopriser omförhandlas separat.   

Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete och vårt mål är att vara en partner i ert dagliga arbete med att förbättra er produktion och att sänka er totala produktionskostnad. Har Ni några frågor är Ni välkomna att kontakta mig personligen eller er ordinarie representant från Colly Verkstadsteknik.

Med vänlig hälsning

COLLY VERKSTADSTEKNIK AB

Conny Erixon
VD

 Prisbrev 2020