Mitsubishi Materials har kompletterat med en mångsidig vändskärsfräs till sitt omfattande sortiment av högpresterande verktyg. Den nya WWX400-serien är en fräs som genererar exakta 90°-hörn vid plan-, vals- och hörnfräsning. WWX400 har ekonomiska dubbelsidiga trigonskär med 6 skäreggar och har designats för att möta den moderna industrins alla behov.

 

PålitlighetMitsubishi WWX400

Den innovativa och högprecisa geometrin i skärläget, tillsammans med den exakta positioneringen av skärläget på fräskroppen, säkerställer att en exakt 90°-vägg kan bearbetas på arbetsstycket. I de allra flesta fall eliminerar detta behovet av en extra finbearbetningsoperation, vilket sparar värdefull produktionstid och kostnader. WWX400-fräsen kan prestera med höga bordsmatningar över ett brett urval av applikationer. En förutsägbar och säker prestanda efterfrågas av dagens kunder och frässerien uppfyller dessa kriterier med en stark fastspänning utan kompromisser av vändskären. Fräskroppen har skärlägen med fyra kontaktytor samt är försedd med en kraftig skärskruv som hindrar att skäret rör sig ur sin position. Genomgående kylkanaler är också standard i fräsar under Ø160, vilket ger effektiv spånavgång och kylning för att ytterligare öka processtillförlitligheten.

 

Ekonomiska och innovativa skär

De unika hårdmetallskären har 6 skäreggar som erbjuder lägre kostnader och utmärkt processtillförlitlighet. Trots att vändskäret är dubbelsidigt, ger det en 9° positiv axiell spånvinkel när det monterats i fräskroppen. Detta ger den perfekta innovativa lösningen som innefattar en stark men vass skäregg samtidigt som vändskäret tillåts att vara dubbelsidigt. Den positiva axiella spånvinkeln ger också låga skärkrafter som tillsammans med en ökad skärtjocklek jämfört med konventionella fräsar genererar utmärkt motstånd mot skärbrott.

 Vändskär med sex skäreggar

Dessutom är ett så stort skärdjup som upp till 8,2 mm möjligt vid valsfräsning. För att uppfylla förväntningarna på höga ytkrav på komponenten har ändskäret på alla skär en stor radiegeometri som fungerar som en traditionell wipergeometri.
Tre olika spånbrytare finns tillgängliga, L-, M- och R-brytare för lätt-, medel- och grovbearbetning. Dessa kan matchas med ett omfattande urval av totalt åtta olika belagda och obelagda hårdmetallsorter, vilket säkerställer att den perfekta kombinationen kan väljas för att effektivt bearbeta ett brett sortiment av material och applikationer.

WWX400 

Utbud

Fräskroppar Ø50 - Ø250
Skafttyper från Ø50 - Ø80
Varje diameter finns i normal-, fin- och extra fintandat utförande.

 

 

 

 

För mer information kontakta din lokala representant eller ring 08-703 01 00.