Säker bearbetning av konstruktionsdetaljer, även vid höga skärhastigheter

 


Med trochoidfräsning har avsevärda förbättringar gjorts vad det gäller verktygskostnad, fastspänning, bearbetningstid och belastning på maskinen i många applikationer jämfört med konventionell fräsning.

För denna frästeknologi har MAPAL utökat sitt OptiMill-program med fräsar för titan, höglegerat stål och härdat stål. Som ett resultat av detta har nya applikation områden hittats bl.a. konstruktionsdetaljer. En specialdesignad fräs, 5-skärig med extrem diffdelning i kombination med en innovativ konstruktion av skäreggarna ger minskade vibrationer. Med balansering av hela verktyget (balansering grad Q2,5) minskar risken för vibrationer ytterligare. Som ett resultat av detta kan fräsarna i OptiMill-programmet även användas med höga bearbetningshastigheter. För att undvika spånproblem som kan uppstå vid stora skärdjup, har en spåndelare integrerats i verktyget som delar spånan på mitten. Detta garanterar problemfri spånavgång i maskinens arbetsrum. Alla fräsar i OptiMill-programmet för trochoidfräsning har en skärlängd på 3xD. Optimill expansion

MAPAL erbjuder mer än bara en bra fräs för trochoidfräsning. MAPAL erbjuder också till sina kunder en avancerad process know-how.