Bästa Kund,

Colly verkstadsteknik arbetar kontinuerligt med effektivisering av vår verksamhet I vår strävan att bibehålla högsta kvalitet och servicegrad och med anledning av i första hand ökade omkostnader för vår leverantör kring energi, råvaror och transporter genomförs en nödvändig prisjustering på vår gällande prislista för Mapal Group.

Colly Verkstadsteknik justerar därmed prislistan med 0 – 3,5 % beroende på produktgrupp gällande från och med 1:a januari 2022.

Enstaka artikelgrupper har en prisjustering som frångår ovan nämnda justeringsintervall.

Aktuell prislista finns att finna på vår hemsida www.collyverkstadsteknik.se under fliken ”Ladda ner”.

Enskilda offerter eller avtalade nettopriser omförhandlas separat.  

Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete och vårt mål är att vara en partner i ert dagliga arbete med att förbättra er produktion och att sänka er totala produktionskostnad.

Har Ni några frågor är Ni välkomna att kontakta mig personligen eller er ordinarie representant från Colly Verkstadsteknik.

Med vänlig hälsning

COLLY VERKSTADSTEKNIK AB

Conny Erixon

VD