Om stål ska bearbetas under instabila bearbetningsförhållanden, till exempel borrning i tunna väggar eller vid stora diametrar, så kan nu MAPAL erbjuda ett nytt vändskär med pyramidspets för QTD-lösspetsborr.

Tack vare den innovativa pyramidspetsen och tväreggens geometri centrerar verktyget sig själv och säkerställer därför en säker borrning även i svåra bearbetningssituationer. En flack spetsvinkel på 160˚ säkerställer också en utgång med liten eller ingen gradbildning alls.

Ekonomisk och pålitlig bearbetning av stålbalkar

Stålbalkar och sektionsstål är oumbärliga i många områden, balkarnas dimensioner såväl som hålbildens placering och hålens storlek är standardiserade. Av denna anledning fokuserar tillverkarna av stålbalkar på hålkvaliteten, processäkerheten och kostnadseffektiviteten. MAPAL erbjuder den optimala lösningen med QTD-STEEL-PYRAMID med utbytbart borrspets med självcentrerande pyramidspets.

Stålbalkar är dessutom ett utmärkt exempel på framgångsrik återvinning. De tillverkas huvudsakligen av metallskrot och används i byggandet av hallar, broar, hyreshus, vid gruvdrift, inom transport- och logistiksektorn samt inom maskin- och fordonsteknik.

När det gäller stålbalkar är hålbilden, hålens position och storlek standardiserad och har snäva toleranser.
(Källa: iStock (specnaz-s)

Beläggningen på det nya vändskäret är särskilt anpassat för konstruktionsstål. Det sega och slitstarka substratet och geometrin hos borrskäret säkerställer lång livslängd. När borrskäret har nått slutet av sin livslängd kan operatören byta ut det snabbt och enkelt.

Eftersom verktyg med stor andel hårdmetall är kostsamt idag så blir valet av detta verktyg med utbytbart hårdmetallskär till en ekonomisk fördel, men även ett starkt miljömedvetet val.

Passande applikationer med QTD STEEL PYRAMID är omfattande. Den har sina styrkor varhelst instabila bearbetningsförhållanden råder eller när stora diametrar bearbetas.

Detta inkluderar bland annat bearbetning av:

• Stålbalkar

• Planetväxellådor

• Värmeväxlare, värmeväxlarplattor m.m.

Här ser vi exempel på borrning värmeväxlarplatta.

Här ser vi exempel på borrning planethjulshållare eller andra tunnväggiga applikationer, fungerar bra i både stål och gjutjärn.

Mapal-borret QTD-STEEL-PYRAMID med utbytbar borrspets lämpar sig utmärkt till borroperationer av bulthål i stålbalkar.  

Funktioner

• För användning under instabila bearbetningsförhållanden

• Allmänna applikationer (stål, gjutjärn)

• Innovativ urspetsning

• Självcentrerande pyramidspets

• Kylkanaler för MQL eller skärvätska

Fördelar

• Förbättrad positionsnoggrannhet tack vare pyramidspetsen

• Lång verktygslivslängd tack vare segt substrat och robust geometri

• Mycket bra spånbrytning och spånevakuering

• Flack spetsvinkel (160 °) för en gradfri borrutgång

• Lätt att hantera

• Stack/stapelborrning är lämplig

• Ekonomiskt tack vare den lilla andelen hårdmetall som används till det utbytbara skäret

• Ett bra miljöval.

• Cylindrisk skaft i härdat stål enligt ISO9766

Tack vare den innovativa pyramidspetsen och tväreggens geometri centrerar verktyget sig själv

Exempel från en stålgrossist i Österrike

En QTD STEEL-PYRAMID Ø18 mm och 5xD i längd används för att bearbeta en T-balk mtrl: S355 (SS2172).

Borren används med en chuck för cylindriska skaft, minimalsmörjning och följande bearbetningsdata:

Spånkanallängd: 90 mm

Skärhastighet: 63 m / min

Varvtal: 1115 varv / min

Matning: 0,3 mm / U

Bordsmatning: 334 mm / min

QTD STEEL-PYRAMID normala verktygslivslängd är 2000 hål - medan den tidigare använda borren endast uppnår ca 150 hål efter problem med bl.a. spånklämning. Generellt sett är bearbetningsförhållandena vanligtvis instabila, materialtjockleken varierar och materialspecifikationen varierar också. Förutom den betydligt längre verktygslivslängden ger QTD byggmaterialtillverkaren extra fördelar jämfört med de tidigare använda borrarna.

Spånbrytningen är bättre med betydligt kortare spånor och därav lättare spånevakuering. Problem med spånklämning hör till det förflutna tack vare MAPAL-borren. Även med varierande materialtjocklekar (i detta fall mellan tre och tolv millimeter) fungerar QTD pålitligt med jämn prestanda. Den ger utmärkt hålkvalitet med en gradfri borrutgång. Dessutom är byte av borrskär lika enkelt som det är säkert.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna på info@vt.colly.se