Smart växlingssystem - 3-skärig Tritanborren som lösspetsborr

System med lösspetsborr är första val i bearbetningsindustrin när man tittar på ökade kostnader för material och reducering av lagernivåer. Detta var tillräcklig anledning för att Mapal skulle starta utvecklingen av ett lösspetsborr med 3 skäreggar (Tritan), nu har Mapal skapat en ny standard för borr med utbytbar spets. Man är dessutom först på marknaden att lansera denna typ av borr med 3 skäreggar.

På TTD-Tritanborret är hållare och borrspetsen sammankopplade med en ”Hirth- serration”. Denna koppling är särskilt stabil så vi kan få alla fördelar och prestanda som en motsvarande hårdmetallborr har, men med en utbytbar spets (slitdel). Borren fungerar säkert och stabilt även vid svåra borroperationer som t.ex. sneda ingångar eller tvärgående hål. Borren centrerar extremt bra p.g.a. den speciella borrspetsen och har en garanterat bra koppling – allt detta till en betydligt lägre kostnad. Den nya kopplingen reducerar användningen av dyr hårdmetall till enbart borrspetsen. Sänkta kostnader märks ännu mer vid större diametrar.

Den stabila kopplingen blir änbättre tack vare den treskäriga geometrin. De tre skäreggarna garanterar ett konstant skärtryck på kopplingen så att skärkrafterna som uppkommer vid bearbetning överförs konstant till verktygshållaren. Dessutom garanterar kopplingen en optimal momentöverföring och samtidigt en hög noggrannhet vad det gäller rundgång och byte av borrspets.

Tritanborren med utbytbar borrspets kommer att presenteras vid AMB 2016 I Stuttgart och kommer finnas tillgänglig för stålbearbetning i diameterområdet 12 till 32 mm.

treskarig_tritan

Mapal blir först på marknaden att presentera en lösspetsborr med 3 skäreggar som standard, med nya TTD-Tritanborren.