Väsentligt bättre ytfinhet tack vare vibrationsdämpade fräsdornar.

Vibrationer förekommer ofta vid bearbetning. Det leder till dynamisk instabillitet av hela systemet. Otillräcklig ytfinhet, dålig noggrannhet, höga bearbetningsljud, kortare livslängd, och i extrema fall kan resultatet bli trasiga verktyg och skär.

För att kunna minska dessa vibrationer och konsekvenserna av detta, har MAPAL utvecklat ett nytt system för vibrationsdämpning I verktygsskaftet, särskilt för upprymnings- och fräsverktyg med stora överhäng som har en tendens att vibrera p.g.a. dålig dynamisk stabilitet av hela systemet. När man konstruerade det nya systemet, tog konstruktörerna hänsyn till alla faktorer som kan uppkomma från maskin, verktygtyp och fastspänning samt detaljen. Resultatet blev ett system för vibrationsdämpning som matchar stabiliteten i dom mest förekommande bearbetningsmaskinerna. Systemet kan användas för bearbetning av olika material med olika typer av verktyg.

Vibrationsdämpat fräsdorn 

Det fristående systemet med extra massa och ett flertal fjäderpaket motverkar utböjningen av verktygskroppen till ett minimum. Vibrationerna kan bli upp till 1000 gånger lägre jämfört med verktyg utan vibrations-dämpning. Trots stort överhäng får vi en stabil och tyst process. Detta gör det möjligt att arbeta med högre skärdata och mycket högre spånavgång.

Dessutom får man betydligt bättre ytfinhet tack vare vibrationsdämpning. T.ex. vid fräsning av sätthärdat stål (16MnCr5) med ett överhäng på 250 mm och en vändskärsfräs Ø 50 med z=5 blev Rz värdet halverat från 7,8 µm till 3,9 µm vid en bearbetningmån på ae 18 mm och ap 3 mm jämfört med samma verktyg utan vibrationsdämpning.  

Fräsdornar med vibrationsdämpning finns tillgängliga med invändig kylning för diametrarna 16, 22 och 27 i längderna 200 och 300 mm för spindelkona SK40, SK50, HSK-A63 och HSK-A100.

 Mapal vibrationsdämpat fräsdorn

För mer information kontakta Colly Verkstadsteknik AB, 08-703 01 00, www.collyverkstadsteknik.se