Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Varukorgen är tom.

Kvalitet är vår ledstjärna

Kent

ISO9001

Vi är certifierade enligt ISO 9001 sedan 1996. Colly Verkstadsteknik bedriver import och försäljning av såväl standard som kundanpassade verktyg för skärande bearbetning, samt förutom mät- och förvaringsutrustning för
ställrum erbjuds även omslipning och nytillverkning av solida verktyg från eget sliperi i Sverige.

 Vår övergripande kvalitetsmålsättning är att leverera produkter och tjänster med noll fel. Kvalitetsarbetet syftar till att göra rätt från början.

Kvalitetspolicy

Colly Verkstadsteknik ska leverera skärande verktyg, verktygsuppspänning samt förinställning och kringtjänster (service och teknisk support) som uppfyller kundens förväntningar. Tekniska framsteg skall utnyttjas för att öka produkters och tjänsters prestanda och därigenom öka vår och våra kunders konkurrenskraft vilket leder till nöjda och trogna kunder. Genom ett metodiskt förbättringsarbete utvecklas organisationen och vårt arbetssätt för att möta framtida krav.

Vi strävar efter att ge personalen rätt utbildning, information och befogenheter för att klara sina arbetsuppgifter. Verka för att goda relationer råder mellan företaget, dess personal och deras omgivning. Arbeta för ett fungerande samarbete med företagets intressenter (kunder, leverantörer, personal och ägare) för att säkerställa kvalitetsnivåer och leveranstider. Kvantifierade kvalitetsmål som rör produkt- och leveranskvalitet upprättas och följs upp årligen. Kvalitetstänkande omfattar allt från verktyg, maskiner och utrustning för ställrum till kompetens, metoder och service.

Vi arbetar endast med ledande, ISO-certifierade tillverkare som har välutvecklade verksamhetsprocesser och lång erfarenhet av tillverkning.