Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Varukorgen är tom.

Ett handelsföretag med miljöambitioner

Miljö

 

Colly Verkstadsteknik bedriver ett långsiktigt miljöarbete och är sedan 2002 certifierade enligt ISO14001.

Colly Verkstadsteknik bedriver import och försäljning av såväl standard som kundanpassade verktyg för skärande bearbetning, samt förutom mät- och förvaringsutrustning för ställrum erbjuds även
omslipning och nytillverkning av solida verktyg från eget sliperi i Sverige.

Miljöpolicy

 

ISO 14001Vår miljöpolicy ligger till grund för hur vi på bästa sätt minimerar vår egen och våra kunders påverkan på miljön.

Vi ska som handelsföretag erbjuda våra kunder bästa möjliga teknik ur miljösynpunkt samt arbeta med ständiga miljöförbättringar av vår verksamhet.

Vi ska minska vår belastning på miljön genom följande åtaganden:

Inköp Vid val av leverantörer, produkter och tjänster ska miljöaspekter beaktas för att nå minsta möj­liga miljö påverkan.

Transporter Vi ska planera inköp och tjänsteresor för att minska vår miljöpåverkan från transporter.

Arbetsplatser/lokaler Genom att hushålla med energi och förbrukningsvaror ska vi minska vår miljöpåverkan på våra lokaler arbetsplatser. Vi ska med hjälp av källsortering minska mängden osorterat avfall som uppkommer i våra lokaler.

Produkter Vi ska erbjuda våra kunder bästa tänkbara produkter och teknik ur miljösynpunkt. Vi ska dess­utom främja användandet av och utbyte till produkter och förpackningar som har minsta möjliga miljöpåverkan samt ger upphov till minsta mängd restprodukter.

Kemiska produkter Vi skall hantera kemiska produkter enligt gällande lagstiftning för att minimera risk för miljöfarliga utsläpp.

Utbildning och kompetens All personal ska utbildas i miljöfrågor utifrån de åtaganden som görs i miljöpolicyn. Vår miljö­kompetens ska komma våra kunder till godo i samband med ständiga utbildningsseminarier.

Lagar och andra krav Vi ska möta eller överträffa de miljökrav som ställs på oss från myndigheter, kunder och marknad.