Projekt

– Vi har en stor bredd i det vi gör. Det är inte bara större projekt utan det kan även vara mindre förbättringsprojekt där vi kan vara ännu mer drivande med stöd från leverantörerna. I de fallen handlar det främst om vad kunden behöver förbättra i form av kostnad, kvalitet och cykeltid, säger Kent Alpsten, fälttekniker hos Colly Verkstadsteknik.  

I Colly Verkstadstekniks projektgrupp sätter vi ihop ett expertteam som tillsammans med kunden går igenom tidsstudier, verktygsval och krav. Därefter presenterar vi en verktygslösning som är tekniskt, kvalitetsmässigt och ekonomiskt optimal. Teamet följer arbetet genom hela projektet och ger full support från inkörning och uppföljning. 

Här intervjuas applikationstekniker Kent Alpsten, en av Colly Verkstadstekniks experter, med en lång bakgrund inom verkstadsindustrin. Kent har varit hos oss länge och är en av dem som var med och startade projektgruppen.  

projekt

Hur startade Colly Verkstadstekniks projektgrupp? 

– Vi har en stor bredd i det vi gör. Det är inte bara större projekt utan det kan även vara mindre förbättringsprojekt där vi kan vara ännu mer drivande med stöd från leverantörerna. I de fallen handlar det främst om vad kunden behöver förbättra i form av kostnad, kvalitet och cykeltid, säger Kent Alpsten, […]

Det var omkring 2010 som det kom igång på allvar. Bakgrunden var att vi hade haft en ambition att involvera alla våra leverantörer i verktygslösningarna vi presenterade för kund. Om vi fick med alla leverantörerna så visste vi att vi kunde presentera en bättre helhetslösning som också skulle förenkla vårt arbete när vi löser och bearbetar en detalj. Vi ville även underlätta för kunden som bara skulle behöva hålla kontakt med en enda aktör – i det här fallet vi. 

Vad är din roll i projekten? 

Historiskt sett har min roll varit att hålla ihop projekten. Jag sitter och tar fram den första verktygslistan och bestämmer vilka verktyg som ska tas fram av respektive leverantör, sen är jag med och installerar verktygen i min roll som applikationstekniker.  

Hur initieras ett projekt? 

Det kokar alltid ner till kundens behov. Det vanligaste är att det behövs nya detaljer och ritningsändringar men det kan också handla om förbättringsprojekt i syfte att öka kvaliteten och minska cykeltiderna.  

Hur arbetar ni med projekt? 

Vi sätter ihop ett team som vi anser är bäst lämpad för projektet, i den är naturligtvis ansvarig säljare involverad tillsammans med en tekniker och produktchef.  

Vi vill gärna komma in så tidigt som möjligt i ett projekt så att vi kan ta fram den bästa lösningen. Det är viktigt att få så mycket input som möjligt i början så att vi kan dra nytta av den samlade kompetensen från oss, våra leverantörer och kunden. På så sätt kan vi hitta den mest lämpliga bearbetningsmetoden.  

Inom vilka områden sträcker sig projekten?   

Vi tar oss an projekt inom fordon, aerospace, gruv, medicin – i stort sett alla områden där bearbetningsverktyg ingår. Just nu är mycket kopplat till fordonsindustrin och elektrifieringen som pågår där.  

Vi har en stor bredd i det vi gör. Det är inte bara större projekt utan det kan även vara mindre förbättringsprojekt där vi kan vara ännu mer drivande med stöd från leverantörerna. I de fallen handlar det främst om vad kunden behöver förbättra i form av kostnad, kvalitet och cykeltid. 

Ett exempel på ett sådant projekt var när vi hjälpte en kund som fick krav på att sänka den totala verktygskostnaden per detalj och kraftigt reducera cykeltiden. Då kunde vi konstatera att de använde fel teknik och istället hittade vi en nyare metod som gav bättre kvalitet, lägre kostnad och med råge uppfyllde kraven på cykeltid. 

Vilka verktygslösningar tar ni fram? 

Det sträcker sig från de enklaste standardverktygen till de mest avancerade specialverktygen som går att hitta. Vi tar fram lösningar för tuffare grovbearbetning och avancerad finbearbetning, enstaka verktyg till komplett bearbetning av avancerade detaljer med de nödvändiga verktygen och hållarsystem som krävs för att slutföra en detalj. 

Vad är leverantörernas roll i ett projekt? 

Vi jobbar alltid tätt med våra leverantörer och försöker dra nytta av deras kompetens. Idag är det lätt att anordna digitala möten men det blir naturligtvis också fysiska möten både internt och externt ute hos kund. Något som vi är stolta över är att vi kan erbjuda möjligheten till testbearbetning hos våra leverantörer, vilket vi har gjort i Tyskland med gott resultat. Detta är en stor fördel för de kunder som inte kan testbearbeta i de tilltänkta maskinerna.  

Hur jobbar ni med utbildning? 

Vi anordnar egna utbildningar av mer allmän karaktär såsom borrning/stödlistverktyg, brotschning, svarvning och kastinställning. Det här kan vi göra även utanför projekt. Utöver det kan våra leverantörer bistå med relevant utbildning för att addera ytterligare kompetens.  

Vad är fördelen med att jobba med Colly Verkstadsteknik? 

Vår styrka ligger i att vi har så mycket erfarenhet av många år i branschen, på olika sätt. Allt från våra produktchefer till våra säljare – vi är bra på olika saker. Det är det vi drar nytta av i projekt. Vi samlar kompetenser från alla håll, internt i form av våra medarbetare och externt i form av våra leverantörer.  

Vad är nycklarna till ett lyckat projekt? 

Uppstartsfasen är helt central i ett projekt. Det är viktigt för oss är att få in ett gediget grundunderlag som kan utmynna i en noggrann kravspecifikation. Får vi det så kan vi maximera lösningen. Man får också ta höjd för att det kan uppstå externa faktorer som kan bli riskfyllda, såsom leveranstider. Vi strävar alltid efter att ha en öppen dialog i början av projektet så att vi kan stämma av att det går åt rätt håll innan vi börjar rita.  

Naturligtvis finns det alltid kunder som väljer att lämna över mycket till oss, där vi får styra valet av hållare och till viss del typ av maskin och spindlar.  

Något som också är väldigt viktigt i analysfasen är att vara lyhörd gentemot kunden. Vi ska ta tillvara på deras kunskap och överföra det till oss.  

Sist men inte minst får man inte glömma uppföljningen. Det är väldigt viktigt att titta igenom resultatet och jämföra med kravspecifikationen.  

Hittar du inte vad du söker?

Kundservice är öppen mån-tors: 08–16:30 och fre: 08–16 (lunchstängt 12–13)
kontakt