Kontrollutrustning

Att snabbt kunna säkerställa var problemet ligger är A och O för bästa produktionsekonomi. Från KELCH levererar vi, sedan många år, dragkraftsprovare och kontrolldorn för alla typer av spindlar.
När du behöver kalibrera din SafeControl så skickar du in den till Slipservice Colly Verkstadsteknik AB, Dalhemsvägen 49, 141 46 Huddinge.
FÖRFRÅGAN
Gör en förfrågan för offert eller mer information.