Gradning

Gradning och fasning är en efterbearbetning där man avlägsnar oönskade kanter som kan uppstå på detaljer vid skärande bearbetning. Vid val av grad/fasverktyg är det viktigt att väga parametrar som typ av applikation. Vart ska det fräsas? Ovansidan eller undersidan? Vilken vinkel krävs på fas/grad-verktyget?

Verktyg för gradning & fasning