Mapal Uniscale-M/P

Mätning och kontroll av borrar, fräsare och brotschar

UNISCALE M gör det möjligt att mäta och kontrollera längder, vinklar och radier på borrar, fräsar och brotschar i ett horisontellt utförande med högsta precision och kontroll.
UNISCALE P erbjuder denna möjlighet ovanifrån.Med hjälp av den högupplösta kameran mätar man spetsgeometrin och steglängder på hårdmetallsverktyg via en användarvänlig programvara. Även skikttjocklek eller ytdetaljer kan analyseras snabbt och bekvämt. Verktygsslitage detekteras på ett tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt.
Båda instrumenten är utmärkta för ankomstkontroll av verktyg och slutkontroll vid nytillverkning av verktyg. Med hjälp av UNISCALE M och UNISCALE P säkerställs att felaktiga verktyg inte kommer ut i produktionen. UNISCALE M och UNISCALE-P kan dessutom med fördel användas vid kontroll av omslipade verktyg.
FÖRFRÅGAN
Gör en förfrågan för offert eller mer information.