Gängfräsning

I gängfräsning används en fräs med bestämd stigning som fräser på samma sätt som andra fräsar. Maskinen programmeras enligt fräsens stigning – som exempel måste en fingänga med M16X1, (16 mm i diameter och 1 mm i stigning) programmeras med 1 mm stigning. Det är viktigt att hålla sig till gängprogrammets rekommendationer för att inte slita sönder gängan och materialet.
Tänk på att gängfräsen helst inte ska vara större än 80 % av hålets diameter för annars kan det leda till att det blir trångt för spånor.

Hållarsystem

Vid gängfräsning krävs en stum hållare t.ex. hydraulchuck eftersom det alltid är maskinen som styr gängan.
Gängan kan fräsas utvändigt och invändigt, dock inte alltid med samma gängfräs, som i fallet med en metrisk gänga på grund av dess vinkel (den är olika för utvändig och invändig gänga, används samma kan det bli fel mot standarden/gängtolken).

Fördelar med gängfräsning