Special ikon

Specialverktyg

Ett specialverktyg är en verktygslösning framtaget efter kundens behov och önskemål. De tillverkas mot förfrågan och går därför inte att hitta i produktkataloger. Specialverktyg eller kundanpassade verktyg kan se ut på många olika sätt.

Vi på Colly Verkstadsteknik har stor kunskap och lång erfarenhet av specialverktyg – uppbackade av världsledande leverantörer som bl.a. MAPAL och Mitsubishi Materials.

Att beställa hos oss innebär att du alltid får en funktionsgaranti med full support. Kort sagt, vi står för det vi lovar.

Fördelen med specialverktyg

När vi utvecklar kundanpassade verktygslösningar är det främst två delar som vi tittar på. Det ena är att få en lägre kostnad per detalj och det andra är att reducera cykeltiden.

⇒ Lägre kostnad per detalj
Specialverktyg kan vara användbart exempelvis vid noggranna, svårtillverkade hål och stora volymer där avsikten är att höja kvaliteten och repeternoggrannheten. Det primära syftet med kundanpassade verktyg är att få så låg kostnad per detalj som möjligt. För att det ska bli möjligt krävs det oftast större volymer på detaljer alternativt en detalj med väldigt höga krav på form, tolerans och lägesriktighet.

⇒ Reducerad cykeltid
Specialverktyg är i första hand aktuellt för tillverkare av ett större antal detaljer, och där kan det finnas stora besparingar att göra genom att effektivisera bearbetningen. Vanliga lösningar är att t.ex. få med fasning i borr- och fräsoperationer, eller att ta fram verktyg med udda dimensioner som inte finns i standardutbudet på marknaden. Det finns även fall där det är mer lönsamt att investera i specialverktyg istället för att köpa en ny maskin, med fördelen att det går att göra flera bearbetningar i ett och samma verktyg vilket reducerar cykeltiden.

Vi erbjuder specialverktyg för kompletta lösningar

Vi erbjuder specialverktyg för borrning, upprymning/grovbearbetning, finborrning samt brotschning av hål. Även kundanpassade fräsverktyg och profilskär till svarvning finns i vårt utbud, tillverkade i solid hårdmetall eller med vändskär. Tillsammans med våra leverantörer utvecklar vi både fasta och ställbara specialverktyg. Vi kan också göra hybridverktyg som t.ex. ställbara styrlistverktyg kombinerat med fasta diamantverktyg.
Leveranstiden är i normalfallet 2 – 12 veckor beroende på verktygsdesign och verktygstyp.

Beställ kundanpassade verktyg hos Colly Verkstadsteknik

Kontakta vår kundtjänst eller din lokala Colly-säljare så hjälper vi dig genom hela processen. Nästa steg är att skicka in ritningar på detaljen och information om material, maskin, kylvatten och antalet detaljer. Därefter tittar vi på en lösning och presenterar en offert inom en vecka.

Slipa om specialverktyg hos oss och förläng livslängden

Colly Slipservice erbjuder inte bara omslipning och reparation av verktyg från vårt standardprogram – utan också specialverktyg. Att skicka verktyg på omslipning är ekonomiskt smart och minskar din miljöpåverkan.

PKD-verktyg

Nybestyckas och görs om för att garantera att verktyget har fräscha diamanteggar utan mikrosprickor. Styrlistverktyg kan också repareras genom att byta och slipa om styrlisterna. En del vändskär såsom diamantskär och CBN-skär till styrlistverktyg kan också slipas om.

Hör av dig till oss så hjälper vi dig att öka produktiviteten och få ner kostnaderna!