Svarvning

I svarvning är det arbetsstycket som roterar medan verktyget är stilla. Det är den vanligaste metoden inom skärande bearbetning och en process som kräver många överväganden.

Att bl.a. tänka på inför svarvning