Brotschning & finborrning

Brotschning är en process där ett hål bearbetas för att hålla snäva toleranser med en relativt liten arbetsmån på ca. 0,3 mm/Ø. Hålets läge påverkas inte vid en brotschprocess. I brotschning används både ställbara och fasta verktyg – antingen enskäriga eller flerskäriga – som oftast ingår i standardprogram.
Vid finborrning är det en detalj som bearbetas med en eller flera diametrar med snäva toleranser och en relativt liten arbetsmån på ca. 0,3 – 1 mm/Ø. Processen bestämmer hålets läge i detaljen och precis som vid brotschning används ställbara och fasta verktyg, enskäriga eller flerskäriga sådana.  Verktygen som används är kundanpassade lösningar.

Relaterat: Felsökning stödlistverktyg/brotschar

När krävs brotschning och finborrning?