Borrning

Vad är viktigt att tänka på inför borrning och valet av borrtyp?

Hålet
Förutom tolerans och håldjup påverkar även in- och utgångsplanerna valet av borr. Är det ett snett plan som ska bearbetas så behövs ett 180°-borr då det inte går att borra en sned yta utan att borren viker av. Vid snäva snäva toleranser på diametern kan det krävas en borrbrotsch för att klara håltoleransen.
Materialet
Vid borrning är det framför allt spånbrytaregenskaperna som är den stora faktorn att ta hänsyn till när det gäller skärdata och valet av borrtyp. Vid hårdare och härdat material krävs ett starkare borr och med krympande material krävs ett borr som inte har för breda styrlister.