Spår & avstick

För spår- och avstick rekommenderar vi GY- och GW-systemet från Mitsubishi Materials.

GY-systemet: För bredare spårbredd

Används vid utvändig och invändig spår- och avstickning. Ett flexibelt system med utbytbara modulära blad. Det går alltså att använda samma hållare och byta ut bladen vid önskemål om annan spårbredd eller vid utslitet blad.

Utrustad med TRIFORCE-systemet som säkerställer stabil fastspänning av bladet i tre led (på sidan, botten och toppen). Hållare finns även i monoblockutförande.

GW-systemet: För djupare spårdjup

Används vid utvändig spår- och avstickning. Det är också ett flexibelt system, på så sätt att du kan anpassa uthänget optimalt till det djup som krävs.

Tips
Vid spår- och avstick är skärvätsketillförseln viktig då den hjälper till med spånevakuering, minskar temperaturen, motverkar skärförslitning och ger bra ytkvalitet. Både GY- och GW-systemet ger möjlighet att tillföra kylvatten i anslutning till skäret.

Vi erbjuder också andra spår- och avstickssystem från Mitsubishi Materials. Kontakta oss för mer information.