Förinställare

Högre kvalitet, färre stillestånd.

Ställrumsteknik handlar om att med rätt utrustning effektivisera förinställning och inmätning av produktionsverktyg. Med rätt inställning säkras bearbetningskvaliteten och kostsamma maskinstillestånd kan minimeras. Dessutom säkerställer rätt sorts förinställare snabb och säker överföring av ställvärden till bearbetningsmaskinen. Vi levererar förinställare från MAPAL som bl. a. världskänt som specialist för ställbara finborrverktyg. Exakt mätning och inställning av dessa verktyg är nödvändigt för att uppnå bästa detaljkvalitet. I MAPALs program för inställningsutrustning finns flera olika lösningar för olika användar-behov. Genomgående erbjuds utrustningar med absolut bästa stabilitet och noggrannhet. Kontakta oss för mer information och offert.
MAPAL utför förebyggande service och underhåll på alla maskiner. Kontakta oss vid behov.
Tel: 08-703 01 00
E-post: info@vt.colly.se